Kỷ Niệm Ngày Thánh George Tại Anh


Hàng năm cứ tới ngày 23 tháng Tư, người xứ Anh - England, để phân biệt với người xứ Wales và Scotland, lại tổ chức các hoạt động lễ hội để kỷ niệm vị thánh bảo trợ cho xứ mình. Đó là Thánh George. Năm nay cũng không phải ngoại lệ, Google UK đăng logo trên như 1 hành động tưởng nhớ công ơn của St. George.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post