Năm Mới Của Iran


Google đã đăng logo trên cho ngày Tết năm mới của người Persian ( khu vực Irắc, Iran bây giờ ) vào ngày 21/3/2010 để chúc mừng.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post