Gmail Nâng Cao Tính Năng Chống Hacker

Gmail vừa âm thầm bổ sung thêm tính cho phép hiển thị thông báo cho chủ tài khoản biết về việc nghi ngờ có người đột nhập hòm thư của bạn.


Nói một cách đơn giản, nếu Gmail nhận thấy tài khoản của bạn được đăng nhập ở những thời điểm gần nhau với khoảng cách địa điểm cách xa nhau ( dựa vào IP ) thì họ sẽ báo cho chủ tài khoản để họ cảnh giác bảo vệ tài khoản của mình.
Ta có thể kết hợp tính năng cảnh bảo đó và tính năng cho phép xem lịch sử đăng nhập hòm thư Gmail để có thể biết được hòm thư có bị đột nhập hay không.

Gmail blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post