Google Kỷ Niệm Quốc Khánh Kuwait Lần Thứ 2


Vào tháng 1/2010 mình có thông báo về việc Kỷ Niệm Lần Thứ 49 Ngày Quốc Khánh Kuwait nhưng lúc đó không phải vào ngày quốc khánh của quốc gia này và đến tận bây giờ mình vẫn chưa rõ nguyên nhân đăng sớm logo đó. Và một điều ngạc nhiên hơn khi vào ngày 25/2 vừa qua Google Kuwait lại đăng thêm 1 logo nữa cho đúng ngày kỷ niệm này. Đây là 1 điều rất hiếm ở Google.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post