Sinh Nhật lần Thứ 120 Của Nhà Văn Karel Capek


Hôm 9/1 vừa rồi Google Slovakia và Google Séc cùng đăng logo mừng sinh nhật nhà văn Tiệp Khắc Karel Capek ( 9/1/1890 - 25/12/1938 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post