Google Docs Hiển Thị Hình Ảnh Thu Nhỏ Của Tài Liệu

Google Docs cho phép người dùng xem hình ảnh thu nhỏ của tài liệu khi bạn xem các tài liệu đó trong thư mục đã được chia sẻ .


Google đã sử dụng Picasa Web Albums để lưu trữ các hình ảnh thumbnails đó, ví dụ: http://lh4.ggpht.com/8PD4dK0tOGkLC3mAgLs1jwRzFbb8amVVtYZLGpUEDyBGvRE1pDXazLm3T1Acm1Dcmo2Jtg=s32-c
Và Bạn có thể thay đổi s32 bằng s64, s640 để xem hình thumbnails lớn hơn. Còn nếu không tin thì bạn có thể xem ở thư mục Học Tập mà mình đã chia sẻ để có được cái nhìn thấu đáo hơn.
Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post