Chat Ngay Trong Translator Toolkit

Kể từ khi giới thiệu Google Translator Toolkit đến việc dịch vụ này hỗ trợ thêm ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số trên thế giới thì dịch vụ này có lẽ là người bạn không thể thiếu đối với những dịch thuật viên. Nhận thấy tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin giữa các biên tập viên hay sự trao đổi với khách hàng là điều không thể thiếu để cho ra bản dịch tốt nhất nên Google quyết định bổ sung tính năng Chat ngay trong giao diện chính của Translator Toolkit.


Hơn nữa bạn có thể lưu lại nội dung chat bằng cách cài đặt trong Gmail.

Google blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post