Nhập Bản Đồ Của Bạn Vào Google City Tours

Google City Tours, 1 dịch vụ giúp bạn xác định các điểm mà bạn quan tâm và lên kế hoạch cho các chuyến đi nhiều ngày tới hầu hết các thành phố chính. Bạn chỉ cần xác định vị trí của khách sạn của bạn và độ dài của chuyến đi của bạn và các City Tours sẽ tạo ra một bản đồ hành trình cho bạn, vừa thêm tính năng cho phép bạn nhập các bản đồ tùy chỉnh do chính mình tạo ra nhằm phục vụ 1 công việc nào đó như đoạn đường mình sẽ đi... Sau khi bạn đăng nhập bằng Google Account bạn có thể nhập những tấm bản đồ của mình qua trang Import.


Dịch vụ này sẽ hữu ích hơn nếu bạn có khả năng tùy chỉnh một tour du lịch bằng cách sắp xếp các điểm tham quan và các điểm đã xác định từ trước. Tuy nhiên, có thể nhận thấy Google City Tours vẫn còn thiếu một số tính năng như: lưu, chia sẻ hay in bản đồ các chuyến du lịch.

Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post