Icon Giáng Sinh Trên Web Search

Như năm 2008 vừa rồi, nếu bạn dùng Google Quốc tế để tìm kiếm với những từ khóa như [christmas], [xmas] hay [santa claus] sẽ bắt gặp điều thú vị ở phần quảng cáo của Google AdWords.Bạn có thể quan sát icon đó tại đây.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post