Tìm kiếm nhạc và Xem trước trang kết quả tìm kiếm Google

Trước đây để có thể xem trước các trang kết quả tìm kiếm của Google qua 1 hình ảnh thu nhỏ bạn phải sử dụng Firefox cùng với 1 plugin ( mình không nhớ rõ tên nữa :D ). Tuy nhiên bạn không phải sử dụng các thủ thuật trên vì Google đã có thêm tùy chọn đó cho dịch vụ tìm kiếm của mình. Để thực hiện bạn chỉ việc chọn "Show options" và chọn "Page previews" là xong.


Tuy vậy, vì đây là tính năng thử nghiệm nên những người dùng ở Việt Nam chưa thể sử dụng. Thật đáng tiếc.
Cũng liên quan đến Web Search, từ nay người dùng ở Mỹ có thể tìm kiếm nhạc một cách chọn vẹn và hoàn hảo hơn.


Bạn có thể nghe trước bài hát hay có thể mua trực tuyến chúng một cách dễ dàng. Bạn có thể tìm kiếm qua tên nghệ sĩ, tên album hay lời bài hát và Google sẽ trả về 1 danh sách các bài hát liên quan. Tại đây bạn có thể nghe trước bài hát qua iLikeLala, nhưng Google cũng liên kết đến các trang web âm nhạc khác: Pandora, Rhapsodyimeem để bạn có thêm lựa chọn. Riêng với Lala bạn có thể nghe chọn vẹn ca khúc đầu tiên và chỉ được nghe có 30 giây ở các bài tiếp theo. Tuy nhiên chỉ có người dùng ở Mỹ mới có thể sử dụng tính năng tìm kiếm hấp dẫn này mà thôi.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post