Dịch và định nghĩa ngay trong lúc viết blog

Blogger đang thử nghiệm 1 tính năng mới cho công cụ viết bài. Cụ thể là họ vừa bổ sung thêm 1 từ điển và 1 công cụ dịch thuật nhanh giúp người dùng có thể nhanh chóng tìm định nghĩa của từ mình viết cũng nhưng dịch bài viết của mình sang 1 ngôn ngữ khác mà Google Translate hỗ trợ.


Để cần tìm định nghĩa của 1 từ khóa hay cần dịch 1 đoạn bài viết của mình bạn hãy bôi đen chữ hay đoạn chữ đó và chọn vào nút trên.


Do dựa trên công nghệ dịch của Google Translate nên chắc chắn sẽ không được hoàn hảo cho lắm và bộ từ điển mà nó hỗ trợ cũng rất hạn chế.
Bạn có thể dùng tính năng thử nghiệm này trong Blogger in Draft.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post