Xem lễ trao giải Nobel trực tiếp trên YouTube

Tuần này, giải thưởng Nobel sẽ được trao cho một loạt các lĩnh vực, và đây là lần đầu tiên bạn có thể theo dõi trực tiếp lễ trao giải ngay tại YouTube. Từ nay cho đến ngày 12/10, mọi người có thể truy cập vào kênh Nobel Prize YouTube để theo dõi kết quả. Điều đáng chú ý là đây là lần đầu tiên 1 sự kiện quan trọng của châu Âu được truyền trực tiếp trên YouTube nhưng lại là không mới nếu như bạn đã chương trình YouTube Live trước đây.
Lịch trình hoàn toàn của giải thưởng được thông báo dưới đây:

Vật lý

Thứ 3, ngày 6 tháng 10: 11:45 CET, 09:45 GMT
Hóa học
Thứ 4, ngày 7 Tháng mười: 11:45 CET, 09:45 GMT
Văn học
Thứ 5, ngày 8 tháng 10: 01:00 CET, 11:00 GMT
Hoà bình
Thứ 6, ngày 9 tháng 10: 11:00 CET, 09:00 GMT
Kinh tế
Thứ 2 ngày 12 tháng 10: 01:00 CET, 11:00 GMT
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post