Ngày của Thiếu nhi Singapore 2009


Hôm qua Google Singapore đăng tái đăng lại 1 logo của mình cho Ngày của Thiếu nhi 1/10/2009.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post