Lễ Tạ ơn ở Canada 2009


Vào ngày thứ Hai vừa rồi Google Canada đăg logo mừng ngày Lễ Tạ Ơn ở quốc gia này. Tuy nhiên sẽ khác với ở Mỹ 1 chút là Lễ này được tổ chức sớm hơn 1 tháng ( ngày thứ hai của tuần thứ hai trong tháng 11 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post