Google News cho phép đọc báo xuất bản năm 1753


Một phát hiện mới về kho lưu trữ dữ liệu của Google News, đó là họ cho người dùng đọc những tờ báo được xuất bản cách đây hàng thế kỷ, cụ thể bạn có thể xem tờ The Halifax Gazette ( xuất bản vào Thứ bảy, 2/6/1753 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post