Các giao diện mới cho Google Chrome

Sau khi ra mắt 29 giao diện mới cho trình duyệt Chrome thì đến hôm nay Google lại tiếp tục giới thiệu cho người dùng thêm 95 themes đẹp do các Họa sĩ cung cấp cho Google. Các theme này được các nghệ sĩ hàng đầu thiết kế như: Jeff Koons, Yulia Brodskaya hay Wes Craven.
Các chủ đề này được nạp gần như ngay lập tức khi bạn bấm "Áp dụng chủ đề", vì vậy bạn không cần phải khởi động lại trình duyệt. Thật không may, bạn không thể chọn một danh sách các chủ đề ưa thích hoặc quản lý các chủ đề bạn đã cài đặt.
Lưu ý: Bạn phải cài đặt phiên bản Google Chrome 3.0.195.3 và cao hơn mới có thể sử dụng các themes này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post