Đề xuất bản dịch tốt hơn

Trước đây tính năng cho phép người dùng tự biên tập, chỉnh sửa bài dịch và đề xuất bản dịch tốt hơn chỉ có trong Google Translator Toolkit mà thôi nhưng nay Google đã cập nhật trong dịch vụ Google Translate.


Bạn chỉ việc chọn đoạn văn bản cần đề xuất và chọn "Đề xuất bản dịch tốt hơn" để đóng góp.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post