Bầu cử ở Đức 2009


Trang chủ Google Đức đã đăng logo cho ngày Bầu cử ở quốc gia này vào ngày 27/9/2009.
Còn YouTube cũng đăng logo mới cho ngày này.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post