Quốc khánh Hàn Quốc năm 2009


Hôm 15/8, trang chủ Google Hàn Quốc có đăng logo cho ngày Quốc khánh của đất nước Hàn Quốc ( 15/8/1945 - 15/8/2009 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post