Phiên dịch tài liệu trong Google Docs

Sau khi bổ sung tính năng dịch thư trong Gmail và mới đây nhất là Google vừa bổ sung thêm 9 ngôn ngữ khác cho công cụ dịch thuật trực tuyến của mình thì họ lại làm cư dân mạng ngạc nhiên khi tuyên bố người dùng có thể dịch các tài liệu của họ trong Google Docs sang một ngôn ngữ khác. Tuy nhiên lần đầu ra mắt Google chỉ hỗ trợ 42 ngôn ngữ phổ biến mà thôi trong đó có tiếng Việt.
Để tiến hành dịch tài liệu bạn mở tài liệu cần dịch, bấm chọn Tools > Translate document > Chọn ngôn ngữ đích ( hay Công cụ > Dịch tài liệu > Chọn ngôn ngữ ).


Ngay lập tức cửa sổ kết quả sẽ hiện ra, và tại đây bạn có 2 lựa chọn cho bản dịch này: Thay thế tài liệu gốc bằng bản dịch nàySao chép sang tài liệu mới.
Tất nhiên, Docs sử dụng công nghệ dịch của Google Translate nên kết quả cũng như câu chữ sẽ mang phong cách của Translate nên mình khuyên bạn nên dùng cách này để tham khảo mà thôi.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post