Logo của Yahoo! Việt Nam đổi màu sắc


Nếu bạn để ý sẽ thấy logo của Yahoo! Việt Nam đã chuyển từ màu đỏ sang màu tím và chuyển từ định dạng tập tin flash ( .SWF ) sang định dạng ảnh ( .PNG ). Qua theo dõi mình thấy dường như Yahoo đã bắt đầu thay thế màu sắc đỏ quen thuộc của mình để chuyển sang màu tìm mộng mơ ở hầu hết các dịch vụ của mình.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post