Google Translate hỗ trợ thêm 9 ngôn ngữ mới

Bộ máy dịch thuật của Google đã hỗ trợ thêm 9 ngôn ngữ nữa bao gồm: tiếng Afrikaans, tiếng Belarusian, tiếng Aixơlen, tiếng Ailen, tiếng Macedonian, tiếng Mã Lai, tiếng Swahili, tiếng Xứ Wale, tiếng Yiddish. Số lượng người nói các thứ tiếng này khá khiêm tốn như tiếng Aixơlen chỉ có khoảng 320,000 người dùng. Tiếng Swahili là một ngôn ngữ được nói ở Đông Phi, tiếng Afrikaans là nói ở Nam Phi và Namibia, tiếng Yiddish có 3 triệu người nói trong các cộng đồng Do Thái chính thống, Mã Lai là ngôn ngữ chính thức tại Brunei, Malaysia, và Singapore. Tiếng Wales là nói ở xứ Wales, Anh và Argentina, Ailen được nói bởi một thiểu số nhỏ của dân Ailen, Tiếng Macedonia có ít hơn 3 triệu người nói, trong khi Belarus có 9 triệu người nói.


( Bản đồ ngôn ngữ mới được Google hỗ trợ )

Với lần bồ sung này, Google đã nâng con số ngôn ngữ được hỗ trợ lên con số 51. Tuy vậy một số ngôn ngữ phổ biến khác vẫn chưa nằm trong danh sách này, đây là một thiệt thòi cho cộng đồng người sử dụng ngôn ngữ đó.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post