Cuộc cách mạng của Gmail về "Nhãn"

Sáng nay mở hòm thư thấy hộp thoại thông báo về cải tiến mới của Gmail về công cụ Nhãn ( Label ).


Trong lần cải cách này, bạn sẽ nhận thấy:

1 - Vị trí mới của các nhãn
Bạn nhận thấy các nhãn được đưa vào phần dưới mục thư nháp ( Drafts ) cùng với các mục Inbox, Drafts, Chats.

2 - Ẩn, hiện nhãn
Theo mặc định kể từ này, Gmail chỉ hiện thị các nhãn mà người dùng sử dụng nhiều nhất và ẩn đi các nhãn còn lại trong liên kết More.


Bạn có thể hiển thị, ẩn, hoặc xóa một nhãn bằng cách nhấp chuột vào mũi tên xuống ở bên trái của nhãn đó.3 - Kéo và thả
Bây giờ bạn có thể kéo vào các nhãn bài viết, giống như bạn có thể với các thư mục và có tác dụng giống lệnh "Move to".
Bạn có thể gắn nhãn nhanh cho 1 hay nhiều thi bằng cách kéo nhãn vào tiêu đề thư hay làm ngược lại đều được.Như vậy kể từ nay người dùng Gmail có thể thao tác nhanh chóng, trực quan mà không phải vào các mục cài đặt vừa phức tạp vừa mất thời gian.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post