Thủ thuật tắt Google Suggest

Nếu như các từ khoá do Google gợi ý làm bạn bực tức thì với thủ thuật sau sẽ giúp bạn vô hiệu hoá tính năng này ngay lập tức.
Cách 1:Bạn cài đặt trong trang "Tuỳ chọn", chọn Không cung cấp các đề xuất truy vấn trong hộp tìm kiếm trong mục Các Đề Xuất Truy Vấn.Nếu trình duyệt web của bạn tự động xoá Cookies khi đóng của sổ thì bạn phải bật trở lại nó lên.
Cách 2: Dùng link sau để vô hiệu hoá Google Suggest:

http://www.google.com/webhp?complete=0


Vẫn còn một số cách đơn giản nữa nhưng mình xin dừng tại đây, nếu bạn muốn xem chi tiết xin hãy vào trang Google OS.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post