Một giao diện mới cho Google Books

Cỗ máy tìm kiếm sách của Google vừa thay một giao diện mới cộng thêm một vài tính năng hữu ích khác nữa. Bạn dễ dàng nhận thấy khác biệt lớn nhất là sidebar đã được chuyển sang bên trái, và bạn có thể nhúm quyển sách vào blog của mình thông qua liên kết "Link".


Ngoài ra bạn có thể xem sách ở chế độ thu nhỏ cũng như chuyển đến 1 mục trong sách qua nút xổ "Content". Trong lần cải tiến này, Google đã cho phép người dùng tìm kiếm các từ khóa bên trong nội dung cuốn sách bằng ô tìm kiếm nhỏ nằm phía dưới tên cuốn sách, kết quả trả về thật ngạc nhiên, đó là các đoạn sách có từ khóa đó.


Còn có 2 tính năng nữa là: chế độ xem Tổng quan và xem thuần chữ cũng mới được thêm vào nhưng qua xem xét mình vẫn chưa thấy họ cập nhật các tính năng mới này rộng khắp.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post