Google Squared chính thức ra mắt

Sau khi Google đã tiết lộ công cụ tìm kiếm mới, và có những hoạt động ban đầu cho việc đưa Google Squared vào hoạt động. Thì đến hôm nay theo thông báo từ Google blog họ đã chính thức ra mắt dịch vụ tìm kiếm Google Squared tại địa chỉ: http://www.google.com/squared.Không giống như trang kết quả của Google Search truyền thống, Google Squared không hiển thị danh sách các đường link mà trình bày kết quả theo dạng bảng biểu theo đúng nghĩa của từ "Squared". Người sử dụng Squared có thể tự báo chế và chỉnh sửa "square" thông qua việc mở rộng tìm kiếm dựa trên gợi ý ban đầu.

Nếu đúng như vậy thì Google Squared sẽ là đối thủ số 1 của Wolfram Alpha - một cỗ máy trả lời và Bing của Microsoft.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post