Thêm địa điểm trên Status của Google Talk


Ngay từ bây giờ người dùng Google Talk hay Chat trong Gmail có thể chia sẻ thông tin về địa điểm của mình ngay trên Status của trình chat đó. Tính năng này sẽ tự động thêm địa điểm ( thành phố ) hiện tại của bạn trên status.


Để kích hoạt tính năng này bạn phải truy cập vào trang Google Talk Location Status (beta) bấm Enable Google Talk location status ở mục Settings và bấm Save để lưu lại.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post