Nhanh hơn là tốt hơn trên Google Suggest

Google đã thử nghiệm nhiều tính năng mới cao cấp cho Google Suggest và lần cập nhật mới nhất gần đây bao gồm một số ý tưởng rất đáng quan tâm.
- Hiển thị từ khoá mà người dùng tìm kiếm mới đây nếu người dùng đó bật tính năng Google Web History.
- có thể loại bỏ các từ khoá trong lịch sử tìm kiếm.


- Cá nhân hoá trong việc đề xuất từ khoá
- Hiển thị nút "Google Search" và "I'm feeling lucky" dưới danh sách từ khoá được đề nghị.


- Hiển thị Liên kết được tài trợ trong danh sách đề nghị


- Từ khoá được hiển thị ngay trong trang kết quả tìm kiếm


Nếu bạn không thấy tính năng này, hãy truy cập vào trang chủ Google quốc tế, copy đoạn mã JavaScript sau và dán lên thanh địa chỉ ( address bar ) của trình duyệt.

javascript:document.cookie= "PREF=ID=175eb54605c0202d:U=a14f58424228a2a5:LD=en:NR=10:CR=2:TM=1240146048:LM=1242596928:DV=AA:GM=1:IG=1:S=zW53HscJwnEL89bQ;path=/;domain=.google.com";void(0);

bấm Enter.Làm mới trang chủ của Google và bạn sẽ thấy giao diện mới.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post