Bình chọn cho cuộc thi "Bạn ước gì cho thế giới"


Cách đây khá lâu mình có giới thiệu cuộc thi vẽ logo với chủ đề "Bạn ước gì cho thế giới" dành cho trẻ em nước Mỹ. Đến bây giờ đã hết hạn nộp bài và đang trong giai đoạn bình chọn cho từng nhóm tuổi. Bạn cũng có thể tham gia bình chọn tại trang Vote for Winner.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post