Video về trung tâm dữ liệu của Google


Google vừa cung cấp cho người dùng 1 đoạn video quay cảnh trung tâm dữ liệu của họ hoặc chỉ là 1 phần nhỏ mà thôi. Google còn cho biết trung tâm này có đủ chỗ cho trên 45000 máy chủ trong 45 container.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post