Tìm kiếm hình ảnh tương tự của Google


Google Similar Images là dịch vụ thử nghiệm của Google Labs, cho phép bạn tìm hình ảnh tương tự với một hình ảnh mà bạn chọn.
"Similar Images cho phép bạn tìm kiếm hình ảnh bằng cách sử dụng hình ảnh hơn là sử dụng từ khóa. Bạn chỉ cầm nhấp chuột vào liên kết Similar images dưới mỗi bức ảnh để tìm những bức ảnh khác tương tự"Kết quả đem lại thật sự làm hài lòng mọi người. Tuy nhiên, không phải Google cũng có thể tìm được bức ảnh tưng tự bằng chứng là họ không đặt liên kết Similar images dưới bức ảnh.


Cũng lần này Google Labs đã thay đổi sang giao diện mới và cho phép người dùng sắp xếp các dịch vụ, nhận xét, theo dõi tin tức.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post