200 năm ngày sinh Nikolai Gogol


Hôm nay Google Ukraine kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng Nikolai Gogol ( 1/4/1809 - 4/3/1852 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post