Tiện ích Lịch cho Google Desktop

Sau khi ra mắt Gmail gadget cho công cụ Google Desktop, thì Google lại tiếp tục chào làng phiên bản hoàn thiện Google Calendar gadget. Với gadget này bạn có thể kiểm tra cũng như tạo các sự kiện gay trên màn hình máy tính. Trong phiên bản này Calendar gadget còn hỗ trợ đầy đủ cho dịch vụ Lịch của bộ Google Apps. Tiện ích này có 3 giao diện chính:

Chỉ cần click vào 1 sự kiện nào đó ngay lập tức bạn sẽ được cung cấp các thông tin như: bản đồ địa điểm đó, danh sách người tham dự, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.


Và để tạo 1 sự kiện bằng cách bấm vào liên kết "Add event". Theo Google thi tiện ích này có thể chạy tốt trên các phiên bản mới nhất của máy Mac hay Linux.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post