Cài đặt offline cho Google Chrome

Nếu như trước đây ta chỉ có thể cài đặt Google Chrome trực tuyến thông qua Google Update, nhưng bay theo mình biết thì Google đã cho phép mọi người có thể tải về tệp tin cài đặt để dùng offline mà không cần thông qua Google Update nữa. Sau đây là các link dành cho người dùng offline http://www.google.com/chrome/eula.html?standalone=1
Và Google cũng cho biết rằng phiên bản đó sẽ không tự động cạp nhật các bản vá lỗi trong tương lai và họ cũng khuyên người dùng nên kiểm tra thường xuyên để có thể tải về sớm nhất những phiên bản mới trong tương lai.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post