Xem vị trí bạn bè trong thời gian thực với Google Latitude


Google Latitude là sản phẩm mới nhất của Google cho phép bạn là xem vị trí bạn bè trên bản đồ trong thời gian thực, liên hệ với bạn bè qua SMS, IM hay điện thoại di động nhanh chóng, kiểm soát riêng tư của bản thân. Bạn có thể dùng Google Latitude trên điện thoại di động ( rất tiếc Google chưa hỗ trợ Việt Nam ), trên máy tính hay cả hai.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post