Vào bảo tàng Prado bằng Google Earth và Google Maps

Kể từ ngày 12/1, các kiệt tác của bảo tàng Prado (Tây Ban Nha) sẽ được đưa lên Google Earth. Hiện ta có thể xem được một số tác phẩm của các danh họa như iego Velazquez, Francisco de Goya, Hieronymus Bosch, Rubens, Titian, Rembrandt và El Greco. Ngoài cách xem trên phần mềm Google Earth ra bây giờ bạn có thể xem trực tiếp qua bản đồ Google Maps.Theo mình đây là lỗ lực rất lớn của Google khi mà có rất nhiều hãng trên thế giới tìm đủ mọ cách để gây khó dễ cho Google xung quanh vấn đề bản quyền.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post