Nhiều Hộp thư đến trong Gmail


Gmail lại thêm tính năng thuộc loại tuyệt với với tên "Multiple Inboxes" hay "Nhiều Hộp thư đến". Đây là tính năng cho phép hiển thị tối đa 5 loại thư được chia theo những yêu chí mà người dùng yêu thích. Có thể bạn đã quen với chức năng Label hay Thư mục trong Gmail nhưng sẽ rất ngạc nhiên và thích thú khi từ bây giờ bạn có thể cho phép Gmail hiển thị 5 vùng với mỗi vùng là thư được lọc theo tiêu chí nhất định.


Để sử dụng tính năng này bạn phải kích hoạt trong thẻ Labs. Khi đã kích hoạt bạn sẽ thêm 1 mục mang tên Multiple inboxes trong Settings. Bấm vào đó để cấu hình. Tại đây bạn được cung cấp 5 bộ lọc tương đương với 5 phân loại thư. Bạn có thể gõ theo cấu trức sau:
Thư có gắn sao: is:stared
Thư nháp: is:drafts
Thư rác: is:spam
Thư gửi từ địa chỉ email: from:abc@gmail.com
Tương tự bạn có thể tạo cho mình những bộ lọc tùy ý.
Tiếp theo bạn sẽ chọn số thư tối đa sẽ hiện ở từng loại Hộp thư đến và vị trí mà Hộp thư đó xuất hiện ( phía trên Inbox, bên phải Inbox hay phía dưới Inbox ). Cuối cùng bấm Save Changes để lưu lại.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post