Mua và tải video từ YouTube

YouTube đã thêm thành phần mới trong trang "My Videos", đó là danh sách những video mà mình đã mua từ YouTube. Bạn có thể chọn tải về và lưu trữ các video. Để tải video bạn sẽ bấm vào
Download this video rồi Download ngay phía dưới đoạn video đó, và bạn sẽ được Google yêu cầu thanh toán qua Google Checkout.Các video sẽ được tải về dưới định dạng MP4 và thậm chí bạn có thể được tải miễn phí một số đoạn video như có giấy phép của Public Domain và Creative Commons.
Ví dụ như bạn có thể tải từ kênh của Đại học Stanford.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post