Israel tổ chức bầu cử lựa chọn thủ tướng mới


Hôm nay (10/2), khoảng 5,3 triệu cử tri của Israel sẽ tham gia bỏ phiếu tại hơn 9.000 địa điểm để lựa chọn ra vị thủ tướng tương lai của đất nước. Để hưởng ứng sự kiện này Google Israel đăng logo mới, có điều logo này rất giống logo khi Google chào đón ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post