Có thể xóa được lời nhận xét trong YouTube

Theo thông tin mới nhất từ Youtube thì người dùng có thể xóa được mọi lời nhận xét đối với các đoạn video của mình. Không biết đây là thông tin tốt hay xấu đây khi mà mọi người luôn muốn giữ lại những lời nhận xét theo ý muốn cá nhân nhưng khi đó tính khách quan không được đảm bảo. Để xóa comment bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản YouTube và bấm vào Remove ở dòng nhận xét.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post