Trung Hoa của tôi


Tiếp tục cuộc thi vẽ logo ở các quốc gia khác nhau, đến hôm nay Google Trung Quốc đăng logo của người thắng cuộc - Zhang là một học sinh ở Bắc Kinh - với chủ đề "Trung Hoa của tôi".
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post