Ngày Martin Luther King


Hôm 15/1 vừa qua, Google Mỹ có đăng logo nhằm tưởng nhớ đến Martin Luther King, nhà hoạt động dân quyền Mỹ gốc Phi, và là người đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post