Gmail cho phép xem tài liệu dạng DOC và PPT hoàn chỉnh

Cách đấy không lâu Gmail cho phép người dùng xem các tệp tin PDF thông qua Google Viewer( dựa trên nền tảng Google Docs ) một cách rõ nét với nhiều tùy chọn thích hợp, tuy không chính thức công bố nhưng Gmail đã cho phép chúng ta cũng có thể sử dụng Google Viewer để xem các tài liệu thuộc dạng DOC ( văn bản ) và PPT ( trình diễn ) bằng một mẹo sau.

1- Mở thư có chứa tệp tin DOC hay PPT đó lên hay tìm kiếm trong Gmail với cấu trúc [has:attachment filename:doc OR filename:ppt].
2- Bấm vào liên kết View as HTML để mở ra trang web cho phép ta xem dưới dạng HTML.

3- Chỉnh sửa dòng địa chỉ trang web đó bằng cách tìm chữ view=att và thay nó bằng view=gvatt.

4- Bấm Enter để tải lại trang đó, ngay lập tức bạn sẽ được đọc tài liệu đó ngay bằng Google Viewer một cách rõ nét.

Chúc bạn thành công!

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post