Gửi và Lưu trữ thư

Gmail vừa có thêm tính năng Gửi và Lưu trữ thư ( Send & Archive ) thông qua Gmail Labs, với tính năng mới này Gmail cho phép người dùng gửi thư trả lời và lưu trữ cuộc trao đổi đó chỉ bằng một cú bấm chuột. Để sử dụng bạn phải sử dụng Gmail tiếng Anh, xem trên trình duyệt Firefox, Chrome, IE7, bấm Settings > Labs > Chọn Enable ở mục Send & Archive, sau đó bấm Save Changes. Từ lúc này khi bạn soạn thảo thư trả lời thì Gmail sẽ cung cấp thêm 1 nút nữaTính năng này sẽ giúp bạn thực hiện đồng thời 3 công việc:
- Gửi thư.
- Lưu trữ cuộc trao đổi.
- Quay trở lại Inbox.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

 1. www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!

  ReplyDelete
Previous Post Next Post