Favicon mới của Google

Google lại vừa thay đồi Favicon của mình, trong lần thay đổi này chữ g thứ 2 được tô màu sắc sặc sỡ hơn . Đây là lần thay đổi thứ 2 trong vòng 1 năm qua, bạn có thể so sánh 3 Favicon của Google qua bức anh sau:
Xem thêm: Favicon của Google trong 8,5 năm qua.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post