Xem toàn bộ chương trình YouTube Live


Tôi Yêu Google đã giới thiệu ngày hỗi YouTube Live được tổ chức ở San Francisco vào ngày 22-11 và đã từng nhắc nhở mọi người đón xem chương trình đó trực tiếp trên kênh YouTube Live. Nay để đáp ứng nhu cầu của mọi người Tôi Yêu Google sẽ đăng đoạn phim đầy đủ về ngày hội đó. Bạn có thể xem chúng ngay dưới đây:


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post