Top từ khóa được tìm nhiều nhất trên Google


Cuối mỗi năm Google lại tổng kết các từ khóa được người sử dụng tìm nhiều nhất, kết quả này được Google tổng kết từ hàng tỷ truy vấn của người dùng. Danh sách từ khóa được tìm nhiều nhất năm nay là:

1. sarah palin
2. beijing 2008
3. facebook login
4. tuenti
5. heath ledger
6. obama
7. nasza klasa
8. wer kennt wen
9. euro 2008
10. jonas brothers


Bạn có thể xem cách tổng kết về các vấn đề như Chính trị, Giải trí, Thể thao.... tại trang Google Zeitgeist 2008.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post