Street View có mặt ở New Zealand

Google vừa bổ sung tính năng xem ảnh đường phố ( Street View ) ở New Zealand.


View Larger Map


Trước đây đã có một số người đã nhìn thấy chiếc xe của Google đi lại trong thành phố Wellington nên họ dự đoán quốc gia của họ sẽ là địa điểm tiếp theo của Google nhằm cung cấp dịch vụ này.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post