Phiên dịch "đánh giá" trong Google Maps

Google Maps vừa thêm 1 tùy chọn đó là dịch phần "đánh giá" ( Reviews ) - phần được viết bằng ngôn ngữ nước ngoài. Với tùy chọn này chúng ta có thể đọc và hiểu hơn khi sử dụng Google Maps để duyệt đến các vùng đất trên thế giới và hiểu được những lời nhận xét của người sử dụng tại địa phương đó. Để sử dụng bạn chỉ cần bấm vào liên kết Translate reviews để chuyển sang ngôn ngữ khác.
Bạn hãy so sánh 2 hình dưới đây để thấy được sự khác biệt
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post