Logo YouTube về buổi nhạc giao hưởng cổ điển

Buổi hòa nhạc giao hưởng cổ điển ( YouTube Symphony Orchestra ) đã được Tôi Yêu Google giới thiệu cách đây mấy hôm, để cổ động cho buổi hòa nhạc này Google đã thiết kế riêng cho kênh YouTube Symphony Orchestra một logo rất ấn tượng.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post